Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο διαδικτυακός τόπος (site) www.citroen.gr προορίζεται για προσωπική πληροφόρηση των χρηστών του.
Η χρήση και η πρόσβαση σε αυτό το site υπόκεινται στις παρακάτω προϋποθέσεις καθώς επίσης και στους ισχύοντες νόμους. Η σύνδεση και η πρόσβαση στο site www.citroen.gr υποδηλώνει την πλήρη και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή από την πλευρά των χρηστών του συνόλου των όρων και γενικών προϋποθέσεων.

Σύνοψη των ενοτήτων :
1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
2. Πληροφορίες σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες
3. Προστασία των προσωπικών δεδομένων
4. Σύνδεσμοι hypertextes
5. Εφαρμοστέο δίκαιο
6. Διαχείριση των κωδικών πρόσβασης
7. Περιορισμένη ευθύνη
8. Ενημέρωση και επικαιροποίηση
9. Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση
10. Cookies

Ο δικτυακός τόπος δημοσιοποιείται από την AUTOMOBILES CITROËN Ανώνυμη Εταιρεία με κεφάλαιο 16.000.000€ με έδρα το Παρίσι (17ο) – Immeuble Colisée III – 12, rue Fructidor, που είναι καταχωρημένη στα μητρώα των στο Εμπορικό επιμελητήριο και στο μητρώο εταιρειών του Παρισιού με τον αριθμό μητρώου B 642 050 199
Επικοινωνία : Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
• Έδρα :
PSA – Peugeot – Citroën
Rond Point Jenatzy
78300 Poissy
France
Υπεύθυνος Επικοινωνίας στην Ελλάδα
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 240-242
Χαλάνδρι Αττικής

1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η Citroën ενημερώνει τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας ότι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου αυτού του site προστατεύεται από :
a) τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων : σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κυρίως φωτογραφίες, άρθρα, σχέδια, και βίντεο,
b) και/ή τη νομοθεσία περί μοντέλων και σχεδίων : αφορά κυρίως μοντέλα οχημάτων που εικονίζονται στο site,
c) τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων/μαρκών: αφορά κυρίως το λογότυπο της Citroën, το σήμα των διπλών διακριτικών του λοχία (που αποτελεί και το λογότυπο της Citroën), και τα σήματα των μοντέλων που εικονίζονται σε αυτό το site.
Τα ανωτέρω στοιχεία είναι ιδιοκτησία της AUTOMOBILES Citroën ή τρίτων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη εκμετάλλευσή τους από την Citroën.
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η ολική αναπαραγωγή, η αντιπροσώπευση, η χρήση, η προσαρμογή, η αλλαγή, η ενσωμάτωση, η μετάφραση, ή η εμπορική χρήση, εν μέρει ή πλήρως, και με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε διαδικασία και σε οποιοδήποτε σχήμα (εκτύπωση, ψηφιακή, κ.λπ.), χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια της Citroën, με εξαίρεση τις απαλλαγές που προβλέπονται το γαλλικό κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τις απαλλαγές που προβλέπονται από το άρθρο L 122.5 του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας (ειδικά σε ότι αφορά τα αντίγραφα για ιδιωτική χρήση), και εκλαμβάνεται ως κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, ή σχεδίων/μοντέλων, η/και σημάτων, και τιμωρείται με 2ετή ποινή φυλάκισης και επιφέρει πρόστιμο 152 449,02€ (αντίστοιχο του 1.000.000 Γαλλικών φράγκων).

2. Πληροφορίες που αφορούν προϊόντα κα υπηρεσίες.
Πληροφορίες και εικόνες που απεικονίζονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο βασίζονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ισχύ τη στιγμή της δημοσίευσης του site, ή τη στιγμή της επικαιροποίησης/ενημέρωσης της συγκεκριμένης σελίδας.
Οι εξοπλισμοί που παρουσιάζονται στα εικονιζόμενα αυτοκίνητα ενδέχεται να περιλαμβάνονται στη στάνταρ διαμόρφωση, να είναι προαιρετικοί, ή και να μην είναι καθόλου διαθέσιμοι, ανάλογα με τις εκδόσεις.
Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Citroën διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, του εξοπλισμού, των αξεσουάρ, και των χρωμάτων των αυτοκινήτων. Επιπλέον, οι σημερινές τεχνολογίες αναπαραγωγής δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή των χρωμάτων.
Τα μοντέλα ή/και οι εκδόσεις που εμφανίζονται σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, των αξεσουάρ, και του προαιρετικού εξοπλισμού τους, είναι αυτά που διατίθενται στην Γαλλία. Τα ανωτέρω μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ή να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το site, έχουν το σκοπό τη γενική ενημέρωση και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
Επιπρόσθετα, όλες οι αναγραφόμενες τιμές, είναι ενδεικτικές, είναι οι ανώτατες συνιστώμενες τιμές πώλησης στην Ελλάδα, και δεν δεσμεύουν ούτε τη Citroën, ούτε τις θυγατρικές της, ούτε και τα μέλη του επισήμου δικτύου των διανομέων της.
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι πώληση ή κράτηση ενός αυτοκινήτου δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον με την υπογραφή συμβολαίου πώλησης ή δελτίου παραγγελίας μέσω ενός εξουσιοδοτημένου διανομέα.
Οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό το site είναι οι προσφερόμενες από τα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου της Citroën. Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ, οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές και δεν περιλαμβάνουν την τοποθέτηση, εκτός αν πρόκειται για εγγυήσεις. Οι τιμές εγγυήσεων ισχύουν μόνον για την αναγραφόμενη περίοδο.
Το δίκτυο των διανομέων της Citroën βρίσκεται στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτησή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το site.
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα μέλη του επισήμου δικτύου πωλήσεων της Citroën είναι ανεξάρτητες εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν την ελευθερία να εκδίδουν τους δικούς τους τιμοκαταλόγους, να συμμετέχουν ή όχι στις ενέργειες που προτείνονται από τη Citroën (συμπεριλαμβανομένων και των εγγυήσεων), και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για πληροφορίες που εκείνες παρέχουν μέσω αυτού του site

3. Προστασία των προσωπικών δεδομένων
Η CITROËN ΕΛΛΑΣ ζητά τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, η e- mail), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. αίτηση για λήψη εντύπου ή πραγματοποίηση Test drive). Αν επιλέξετε να αποστείλετε στην CITROËN ΕΛΛΑΣ τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτά θα αποθηκευθούν και είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την προώθηση προϊόντων, έρευνα αγοράς, έλεγχο δεδομένων πωλήσεων και προκειμένου η CITROËN ΕΛΛΑΣ να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Η CITROËN ΕΛΛΑΣ μπορεί να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές ή μέρος αυτών στην κατασκευάστρια εταιρεία AUTOMOBILES CITROËN καθώς και στους Διανομείς CITROËN ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Η CITROËN ΕΛΛΑΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων που μας αποστέλλετε.
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: webmaster@citroen.gr
Αν έχετε υποβάλλει τα προσωπικά σας στοιχεία μέσα στη σελίδα του Δικτύου και επιθυμείτε τη διαγραφή τους από τα αρχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: webmaster@citroen.gr. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές από τα υπάρχοντα αρχεία μας.
Η CITROËN ΕΛΛΑΣ δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο site της CITROËN ΕΛΛΑΣ, και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ο,τιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Η CITROËN ΕΛΛΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό,τι από αυτά κρίνει σκόπιμο.

4. Σύνδεσμοι hypertextes
Η δημιουργία ενός συνδέσμου hypertext στο site www.citroen.gr προϋποθέτει την προγενέστερη γραπτή άδεια της Citroën. Σε καμία περίσταση, η Citroën δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλα sites ή συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με το site www.citroen.gr .

5. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Ο διαδικτυακός τόπος www.citroen.gr και οι αναγραφόμενοι νομικοί γενικοί υπόκεινται στο Γαλλικό δίκαιο, με εξαίρεση τους κανονισμούς που αντίκεινται στο νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση του περιεχομένου του site, θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

6. Διαχείριση των κωδικών πρόσβασης
Η Citroën μέσα σε αυτό το διαδικτυακό τόπο, θέτει στη διάθεση των χρηστών διάφορες περιοχές/σελίδες όπου είναι η δυνατή η πρόσβαση σε αποκλειστικές υπηρεσίες (πχ : Ο χώρος μου Citroën).
Για να αποκτήσει κάποιος την απαραίτητη πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες, θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το όνομα, το επίθετο, τον ταχυδρομικό του κώδικα, και να επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης (password). Αυτός ο κωδικός είναι αυστηρά προσωπικός και είναι υποχρέωση του χρήστη να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα του. Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση αυτού του κωδικού και η Citroën δεν φέρει καμία ευθύνη για ολική ή μερική απώλεια ή βλάβη που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση αυτών των σελίδων ή/και του κωδικού πρόσβασης.
Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει τη Citroën για κάθε παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή των προσωπικών του σελίδων, και να αποσυνδέεται μετά από κάθε επίσκεψη στο site.

7. Περιορισμένη ευθύνη
Η χρήση του site www.citroen.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη.
Η Citroën, οι θυγατρικές της, και τα μέλη του εξουσιοδοτημένου της δικτύου, δεν φέρουν καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες βλάβες όπως είναι η καταστροφή του λογισμικού, η απώλεια των δεδομένων ή των προγραμμάτων, με επακόλουθο την οικονομική εξαιτίας της χρήσης αυτού του site ή των συνδέσμων που υπάρχουν μέσα σε αυτό.
Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι μερικά προϊόντα ή υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο site www.citroen.gr μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις βάσει της νομοθεσίας της εκάστοτε χώρας.
Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η σύνδεση με το site www.citroen.gr δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας από την οποία συνδέεται.

8. Ενημέρωση/επικαιροποίηση
Η CITROËN διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να ενημερώνει, χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση, αυτούς τους γενικούς όρους και οποιαδήποτε στοιχεία, προϊόντα ή υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι αλλαγές ισχύουν για τους χρήστες του Διαδικτύου που πρέπει να διαβάσουν αυτούς τους γενικούς όρους κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση στο site.

9. Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση
Όλες οι πληροφορίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται στο site www.citroen.gr παρέχονται από το κάθε φορά αναφερόμενο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Οι προσφορές και τα πακέτα χρηματοδότησης ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις και εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτό το site. Τα τυχόν στοιχεία αυτά δεν είναι δεσμευτικά και η εγγραφή του χρήστη σε αυτά δεν αποτελεί αίτηση ή προσφορά χρηματοδότησης.

10. Cookies
Το Site περιέχει σύστημα cookies. Ο χρήστης πληροφορείται ότι όταν επισκέπτεται την περιοχή, τα «cookies» μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα στη μηχανή αναζήτησής του (web browser). Στέλνουμε ένα ή περισσότερα «cookies» (μικρά αρχεία που περιέχουν μια σειρά χαρακτήρων) στον υπολογιστή σας ή άλλο τερματικό προκειμένου να δοθεί στη μηχανή αναζήτησης σας ένα μοναδικό προσδιοριστικό αναγνώρισης.
Τα«cookies» καταγράφουν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το site: χρονικό διάστημα που μένετε συνδεδεμένοι, χρόνος αποσύνδεσης, σελίδες που επισκέπτονται. Αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν στον προσδιορισμό των σημαντικότερων πληροφοριών ώστε να βελτιώσουμε το site.
Σε καμία περίπτωση αυτά τα «cookies» δεν περιέχουν ονομαστικά στοιχεία.
Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία «cookies» με την αλλαγή των προτιμήσεων στη μηχανή αναζήτησής τους.